Go to Content Area
Logo

Post Office Locations

Last updated:2020/01/06 Print

The Post Office in Yilan County

Back
Zip Code Computerized No Office name Address
260004 011100-0

011500-1

Yilan Zhongshan Road Post Office(Yilan Branch 901) No. 130, Sec. 3, Zhongshan Rd., Yilan 260004, Taiwan (R.O.C.)
260026 011101-3

Yilan Jinliujie Post Office(Yilan Branch 1) No. 100, Sec. 3, Fuxing Rd., Yilan 260026, Taiwan (R.O.C.)
260009 011102-7

Yilan Weishuei Road Post Office(Yilan Branch 2) No. 275, Sec. 2, Jhongshan Rd., Yilan 260009, Taiwan (R.O.C.)
264019 011103-1

Yuanshan Post Office(Yilan Branch 3) No. 299, Sec. 1, Yuanshan Rd., Yuanshan, Yilan County 264019, Taiwan (R.O.C.)
264018 011104-4

Yuanshan Neicheng Post Office(Yilan Branch 4) No. 353, Rongguang Rd., Yuanshan, Yilan County 264018, Taiwan (R.O.C.)
260004 011105-8

Yilan Xihou Street Post Office(Yilan Branch 5) No. 2-1, Xihou St., Yilan 260004, Taiwan (R.O.C.)
263027 011106-1

Zhuangwei Post Office(Yilan Branch 6) No. 327, Zhuang 5th Rd., Zhuangwei, Yilan County 263027, Taiwan (R.O.C.)
260024 011108-9

Yilan Donggang Road Post Office(Yilan Branch 8) No. 216, Sec. 2, Donggang Rd., Yilan City, Yilan County 260024, Taiwan (R.O.C.)
260021 011109-2

Yilan Dapo Road Post Office(Yilan Branch 9) No.225, Sec. 2, Dapo Rd., Yilan 260021, Taiwan (R.O.C.)
260007 011110-4

Yilan University Post Office(Yilan Branch 10) No.1, Sec. 1, Shennong Rd., Yilan 260007, Taiwan (R.O.C.)
Zip Code260004
Computerized No011100-0

011500-1

Office nameYilan Zhongshan Road Post Office(Yilan Branch 901)
AddressNo. 130, Sec. 3, Zhongshan Rd., Yilan 260004, Taiwan (R.O.C.)
Zip Code260026
Computerized No011101-3

Office nameYilan Jinliujie Post Office(Yilan Branch 1)
AddressNo. 100, Sec. 3, Fuxing Rd., Yilan 260026, Taiwan (R.O.C.)
Zip Code260009
Computerized No011102-7

Office nameYilan Weishuei Road Post Office(Yilan Branch 2)
AddressNo. 275, Sec. 2, Jhongshan Rd., Yilan 260009, Taiwan (R.O.C.)
Zip Code264019
Computerized No011103-1

Office nameYuanshan Post Office(Yilan Branch 3)
AddressNo. 299, Sec. 1, Yuanshan Rd., Yuanshan, Yilan County 264019, Taiwan (R.O.C.)
Zip Code264018
Computerized No011104-4

Office nameYuanshan Neicheng Post Office(Yilan Branch 4)
AddressNo. 353, Rongguang Rd., Yuanshan, Yilan County 264018, Taiwan (R.O.C.)
Zip Code260004
Computerized No011105-8

Office nameYilan Xihou Street Post Office(Yilan Branch 5)
AddressNo. 2-1, Xihou St., Yilan 260004, Taiwan (R.O.C.)
Zip Code263027
Computerized No011106-1

Office nameZhuangwei Post Office(Yilan Branch 6)
AddressNo. 327, Zhuang 5th Rd., Zhuangwei, Yilan County 263027, Taiwan (R.O.C.)
Zip Code260024
Computerized No011108-9

Office nameYilan Donggang Road Post Office(Yilan Branch 8)
AddressNo. 216, Sec. 2, Donggang Rd., Yilan City, Yilan County 260024, Taiwan (R.O.C.)
Zip Code260021
Computerized No011109-2

Office nameYilan Dapo Road Post Office(Yilan Branch 9)
AddressNo.225, Sec. 2, Dapo Rd., Yilan 260021, Taiwan (R.O.C.)
Zip Code260007
Computerized No011110-4

Office nameYilan University Post Office(Yilan Branch 10)
AddressNo.1, Sec. 1, Shennong Rd., Yilan 260007, Taiwan (R.O.C.)